- سه شنبه 24 تير 1399

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 
از آغاز ژانویه سال میلادی 2005 در مجموع 162000 نفر در کلاسهای "انتگراسیون" شرکت کرده اند چاپ ارسال به دوست
09 دي 1385

  

از آغاز ژانویه سال میلادی 2005 در مجموع 162000 نفر در کلاسهای "انتگراسیون" شرکت کرده اند

 

 

توضیح سایت انتگراسیون : کلاسهای انتگراسیون از طرف اداره امور خارجیان و اداره کار در اساس برای آن دسته از خارجیان است که سه سال یا کمتر از اقامت آنهادر آلمان می گذرد ولی به دلیل ضعف در زبان آلمانی، شانسی برای ورود به بازار کار ندارند. شرکت در این کلاسها یک " وظیفه" است ود رصورت خوداری، یکسری "اقدتمات تنبیهی" پیش بینی شده است از جمله کاهش یا قطع موقت کمکهای دولتی یا ممانعت از تمدید اجازه اقامت.

 

KURSE FÜR MIGRANTEN

Seit Januar haben sich 162.000 Ausländer zu den im Einwanderungsgesetz vorgeschriebenen Integrationskursen angemeldet. Etwa die Hälfte sei zur Teilnahme verpflichtet, da die Arbeitsagenturen sie wegen fehlender Deutschkenntnisse nicht vermitteln könnte, teilte das Bundesamt für Migration mit.

(ap) taz Nr. 7775 vom 22.9.2005, Seite 6, 12 Zeilen (Agentur)


 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2020