- سه شنبه 25 مرداد 1401

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 
بازگشت دادن 65 پناهجوی ایرانی در سال 2008 از طرف دولت آلمان به دیگر کشورهای عضو قرارداد شنگن چاپ ارسال به دوست
02 فروردين 1388
Datei:SchengenAgreement map.svg

در سال 2008  وضعیت 166 پناهجوی ایرانی با استفاده از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی موسوم به " اُیرو داک"  که در آن اثر انگشت و مشخصات پناهجویان نگهداری میشود، کنترل شده است. از این تعداد 65 نفر از آنان به کشورهائی که از آن ویزای شنگن دریافت کرده یا قبل از ورود به آلمان در آنجا بوده اند، بازگردانده شده اند.
دولت آلمان در جوابیه کتبی خود به تاریخ 13.02.2009 و در پاسخ به سوال نماینده فراکسیون حزب چپ پارلمان آلمان جزئیات مربوط به نتیجه اقدامات اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی در خصوص بازگشت دادن متقاضیان پناهندگی از آلمان به دیگر کشورهای عضو قرارداد شنگن را اعلام نمود.
 

بر اساس این گزارش در سال 2008  وضعیت 166 پناهجوی ایرانی با استفاده از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی موسوم به " اُیرو داک"  که در آن اثر انگشت و مشخصات پناهجویان نگهداری میشود، کنترل شده است. (سال 2007 ، 141نفر)  از این تعداد 65 نفر از آنان به کشورهائی که از آن ویزای شنگن دریافت کرده یا قبل از ورود به آلمان در آنجا بوده اند، بازگردانده شده اند. (سال2007 ، 54 نفر)
 
" اُیرو داک" چیست؟

" اُیرو داک" یک بانک اطلاعاتی است که از ژانویه 2003 از سوی اتحادیه اروپا راه اندازی شده است. اثر انگشت ( هر ده انگشت دست) و مشخصات کامل پناهجویان 14 سال به بالائی که در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی بدهند به این مرکز ارسال شده که به مدت 14 سال بایگانی گردیده و همزمان چک میشود که  این فرد قبلا در کشور دیگری از اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی نداده باشد. در صورتی که  نتیجه کنترل تائید کند که این فرد قبلا در کشور دیگری بوده است، درخواست پناهندگی او به عنوان ناوارد طبقه بندی شده و ابتدا پرونده و سپس تحت شرایط خاصی خود پناهجو به کشوری که این فرد از آنجا ویزا دریافت کرده یا قبلا در آنجا بوده است، برگردانده میشود.

قرارداد شنگن چیست؟
قرارداد شنگن امر صدور ویزا بین آندسته از کشورهای اتحادیه را هماهنگ میکند که این قرارداد را امضاء نموده اند. این قرارداد مقرر میکند که دارنده ویزا از یکی از این کشورها، تا زمان اعتبار ویزایش، این امکان را دارد تا بتواند بطور آزاد و بدون کنترل های مرزی به دیگر کشورهای عضو مسافرت کند.


کشورهای عضو قرارداد شنگن عبارتند از: 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به اضافه سه کشور نروژ، ایسلند و سوئیس که عضو این اتحادیه نمی باشند.

قرارداد دوبلین/ دوبلین2 چیست؟
این قرارداد حوزه مسئولیت کشورهای عضو را تعریف و چگونگی رفتار با آن پناهجویی را مشخص میکند که با ویزای شنگن به یکی از کشورهای عضو  قرارداد شنگن وارد و در کشور دیگری درخواست پناهندگی داده است. این قرارداد مشخص میکند تحت چه شرایطی درخواست چنین فردی بررسی، ویا در چه صورتی درخواست  او ناوارد تشخیص داده شده و پرونده اش به کشور صادر کننده ویزا  برگرداننده خواهد شد.قرارداد دوبلین ابتدا در سال 1990 از سوی 12 کشور اروپائی به اجرا گذاشته شد. با گسترش اتحادیه اروپا تغییراتی به این قرارداد اضافه شد که از سال 1997 لازم الاجرا شد. از آنزمان این قرارداد تحت عنوان دوبلین 2 شناخته میشود.

حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی و مشاور در امور پناهدگی و مهاجرین


اطلاعات مفید بیشتر به زبان فارسی در مورد ویزای شنگن
 
http://alimehdipour.blogfa.com/post-70.aspx 


منابع و اطلاعات بیشتر به زبان آلمانی:

Eurodac 

Die Eurodac-Verordnung regelt den europaweiten Fingerabdruckabgleich von Asylsuchenden und Menschen ohne Aufenthaltsrecht ab 14 Jahren. Eurodac hat bis jetzt einen einzigen Zweck: die Zuständigkeitsregelungen effizienter zu gestalten. Diese Verordnung wurde bereits am 11. Dezember 2000 verabschiedet und am 26. Februar 2002 um eine Durchführungsbestimmungsverordnung ergänzt. Seit Januar 2003 sind die technischen Vorraussetzungen einsatzbereit.

http://www.proasyl.de/de/informationen/asyl-in-europa/eu-richtlinien/index.html

http://www.aufenthaltstitel.de/zuwg/1376.html

Schengen-StaatenAm 14. Juni 1985 unterzeichneten Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande in dem kleinen Dorf Schengen in Luxemburg (in der Grenzregion zum Saarland und Frankreich) ein Übereinkommen über den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen und zur Einführung des freien Personenverkehrs für die Angehörigen der Unterzeichnerstaaten, aller anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sowie von Drittländern.Das Übereinkommen zur Durchführung des Schengener Abkommens wurde am 19. Juni 1990 von diesen fünf Mitgliedstaaten unterzeichnet.Das Übereinkommen zur Durchführung des Schengener Abkommens wurde am 19. Juni 1990 von diesen fünf Mitgliedstaaten unterzeichnet.Rechtliche Bedeutung:Visumspflichtige Drittausländer dürfen sich, wenn sie einen einheitlichen Schengener Sichtvermerk (Visum) besitzen, damit in allen "Schengen-Staaten" aufhalten bzw. durch diese reisen.


http://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Abkommen

http://www.aufenthaltstitel.de/stichwort/schengen.html


Dubliner Übereinkommen
Die Dublin II-Verordnung regelt die Zuständigkeit des jeweiligen EU-Mitgliedstaates hinsichtlich von Asylverfahren. Diese Verordnung wurde am 18. Februar 2003 beschlossen und kommt seit dem 1. September 2003 in allen EU-Staaten und in den zwei Nicht-EU-Staaten Norwegen und Island (und demnächst in der Schweiz) zur praktischen Anwendung.


http://www.proasyl.de/de/informationen/asyl-in-europa/eu-richtlinien/index.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Dubliner_%C3%9Cbereinkommen


 


 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2022