- پنجشنبه 9 آذر 1402

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 
چاپ ارسال به دوست
08 بهمن 1385

 

 

 

 

گزارش آماری درخواست پناهندگی در سال 2006 در آلمان    

ایرانیان در ردیف دوم جدول قبول شدگان پناهندگی در آلمان

 

 

 

 

 

 

سایت انتگراسیون- حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی در امور پناهندگی و مهاجرین

 

وزرات کشور آلمان گزراش سالیانه مربوط به در خواست پناهندگی و نیز میزان قبول شدگی و رد ی این درخواستها را منتشر کرد. 

 

آمار کل متقاضیان پناهندگی در سال 2006 

مطابق این گزراش برای پنجمین سال متوالی میزان متقاضیان پناهندگی در آلمان سیر نزولی را نشان میدهد. در مجموع در سال 2006 تعداد 21029  نفر درخواست پناهندگی داده اند. که در مقایسه با رقم 28924 نفر در سال 2005 کاهشی برابر 7885 نفر یا 27.35%  را نشان میدهد. یک سوم از مجموع در خواستهای داده شده را درخواست مجدد افرادی تشکیل میدهد که طی سالها ی گذشته درخواست پناهندگی آنها ( حد اقل) یک بار رد شده بوده است. 

 

جدول مقایسه ای متقاضیان پناهندگی در سال 2005 با 2006 

 

 3. Die Hauptherkunftsländer 2006 waren:

Veränderungen
20052006in %absolut
1. Irak 1.983 2.117 6,8 134
2. Türkei 2.958 1.949 -34,1 -1.009
3. Serbien u. Mont.(Jan-Juli)   1.828    
4. Serbien (Aug-Dez)   1.354    
5. Russ. Föderation 1.719 1.040 -39,5 -679
6. Vietnam 1.222 990 -19,0 -232
7. Iran 929 611 -34,2 -318
8. Syrien 933 609 -34,7 -324
9. Libanon 588 601 2,2 13
10. Afghanistan 711 531 -25,3 -180

 

   

در خواستهای رسیدگی شده

الف) جوابهای مثبت در سال 2006 در مجموع به 30759 درخواست پناهندگی رسیدگی شده است. ( شامل درخواستهای جدید و مجدد) این میزان در سال قبل 48102 پرونده را شامل می شده است. از مجموع درخواستهای رسیدگی شده در سال 2006 تنها به  252 نفر (0.8%) قبولی بر اساس ماده 16–آ  قانون اساسی داده شده است.

علاوه بر آن 1097 نفر (3.6%) نیزبر اساس بند 1 ماده 60 قانون اقامت قبولی گرفته اند. به این ترتیب در مجموع تنها 4.2% از مجموع کل متقاضیان پناهندگی در آلمان پاسخ مثبت گرفته اند.

 

جدول قبولی پناهندگی بر اسا س کشور مبداء

 


AsylberechtigtAbschiebungsschutz nach Art. 16a GGnach § 60 Abs. 1 AufenthG
Irak 1,1 6,0
Türkei 1,5 3,0
Serbien u. Mont. 0,0 0,1
Serbien 0,1 0,5
Russ. Föderation 1,8 10,0
Vietnam 0,0 0,3
Iran 2,2 8,3
Syrien 1,5 9,3
Libanon 0,0 0,3
Afghanistan 0,7 4,7

 

  ب) جواب های منفی

- در مورد 603 نفر درخواست پناهندگیشان رد، اما حکم اخراج نیز در موردشان صادر نشده، بلکه به آنها به دلایل انسانی( اغلب به دلایل بیماری) اقامت داده شده است.

- درخواست 18348 نفر( 59.8%) رد شده است که به معنی مختومه اعلام شدن پرونده وابلاغ حکم ترک خاک به این دسته از افراد می باشد.

- پرونده و درخواست 11027 پناهندگی  نفر (35.8%) "به نوع دیگری" رسیدگی شده است. اگر چه در این گزارش مشخص نشده است که منظور از "نوع دیگر" چیست، اما اغلب شامل گرفتن اقامت و بسته شدن پرونده به دلایل مختلفی همچون ازدواج و کار می باشد.  پرونده درصد دیگری  از این افراد نیز به دلیل خروج از آلمان و حاضر نشدن در دادگاه بسته میشود.

- در مورد  8835 پرونده نیز هنوز رسیدگی ادامه دارد و حکم صادر نشده است.

 

ایرانیان متقاضی پناهندگی در آلمان در سال 2006

الف) آمار متقاضیان ایرانی پناهندگی در آلمان در سال 2006-  611 نفر بوده است که نسبت به 929 نفر در سال قبل،  با 318 نفر کمتر، کاهشی معادل 34.2% را نشان میدهد. بدین ترتیب ایرانیان پناهجو در آلمان از این نظر در سال 2006 در ردیف هفتم این جدول قرار داشته اند.

 ب) آمار قبولی پناهندگان ایرانی نسبت به بقیه کشورها بالاتر است. 2.2% ایرانیان متقاضی پناهندگی، قبولی بر اساس ماده 16-آ قانون اساسی دریافت کرد ه اند که بالاترین رقم نسبت به متقاضیان پناهندگی از سایر کشورها ست. همچنین 8.3% ایرانیان، قبولی بر اساس بند 1 ماده 60 قانون اقامت دریافت کرده اند که دومین میزان قبولی بر این اسا س است.

بدین ترتیب در سال 2006 ایرانیان با 10.5% قبولی در مجموع، در ردیف دوم جدول قبول شدگان پناهندگی در آلمان قرار داشته اند.

 

گزارش وزارت کشور آلمان

 

 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2023