- پنجشنبه 9 بهمن 1399

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 
انتگراسیون یعنی چه و چرا؟ چاپ ارسال به دوست
04 بهمن 1385

 

 

 

انتگراسیون یعنی چه و چرا؟

 

 

 

03.01.07 - سایت انتگراسیون- حنیف حیدر نژاد مددکار اجتماعی در امور پناهندگی و مهاجرین

 

  انتگراسیون یعنی چه؟

 انتگراسیون مفهومی است که بسیاری در امور اجتماعی و بویژه امور خارجیان از آن تلقی های متفاوت ارائه می دهند. از آنجا که واژه ای در زبان  فارسی معادل آن نمی یابیم و لغاتی چون انطباق، تطبیق یافتن ویا ادغام را نیز، مناسب و کافی نمی بینیم، لذا اصل واژه لاتین، که بین المللی شده است را بکار میگیریم.

تعریف:  انتگراسیون (لاتین) در علم جامعه شناسی، در لغت به معنی پیوند یک جزء( فرد یا یک گروه) با کل پیکره بزرگتر (جامعه ) می باشد.1 

در ارتباط با مهاجرین و خارجیان تازه وارد به یک کشور جدید و در نتیجه زندگی ملل و فرهنگهای مختلف با هم و در کنار هم انتگراسیون عبارت است از: "...یک پروسه یادگیری و تغییر و تأثیر گذاری و تأثیر پذیری متقابل که حتی یکی از دستاوردهای آن می تواند تغییر فرهنگ غالب، به معنی هرچه پر بار و  غنی تر کردن آن باشد. بدین ترتیب می توان انتگراسیون را یک تبادل باز فرهنگی بین خارجیان تازه وارد و آلمانیها دانست که در آن قبل از هرچیز جنبه های مثبت هر فرهنگی حفظ خواهد شد، و  جنبه ها ی دیگر در یک پروسه طولانی، خود را تغییر خواهد داد. از این دیدگاه، انتگراسیون و هویت امری ثابت و جامد ولایتغییر دیده نشده، بلکه به عنوان پدیدهای دائما در حال تغییر و دگرگونی هردم تعریف تازه خود را خواهند داشت".2

به بیانی ساده تر در زمینه امور اجتماعی می توان انتگراسیون را پیوند خوردن فرد تازه وارد با جامعه و جا افتادگی او در کشور و محیط جدید معنی کرد، به نحوی که فرد تازه وارد زمینه های زندگی انسانی و شانس برابر با دیگر اعضاء جامعه را پیدا کرده و به مرور با احساس تعلق نسبت به جامعه، خود را نه میهمان، بلکه عضوی از جامعه احساس کند. بدین ترتیب وی می تواند با رویکرد و برخوردی فعال نسبت به مسائل جامعه واکنش نشان داده و در جهت حل مشکلات آن، مشارکت و همکاری نماید. در چنین حالتی وجود قوانین تبعیض آمیز و یا  کمبود زمینه های سیستماتیک حقوقی، اجتماعی و سیاسی لازم ، این پروسه را کند کرده ویا مانع آن خواهد شد.

 
از آنجا که انتگراسیون یک پروسه است، تحقق آن در اساس به فاکتورهای
زیر بستگی دارد:
- مبانی و چهارچوبهای قانونی موجود، نهاد قانونگذار و قانونگذاران،

- برخورد و سیاستهای قوه مجریه و ادارات تابعه،

- موضع نهادهای غیر دولتی چون کلیسا و سازمانها و نهاد های مستقل،

میزان مقبولیت و پذیرش این امر در جامعه،

برخورد رسانه های گروهی و ارگانهای خبری اندیشه ساز( رادیو و تلویزیون ومطبوعات)،

و بالاخره تحقق انتگراسیون بطور جدی بستگی به انگیزه و تلاشهای خود فرد مهاجر و تازه وارد خواهد داشت.

پیش شرط چنین تلاشی نیز اطلاعات درست و موثق در مورد جامعه جدید
می باشد. به عبارتی دیگر، زندگی در کشور و جامعه جدید، اطلاعات در مورد قوانین، فرهنگ، زبان و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را الزامی می سازد. این اطلاعات از جمله به ما کمک می کند تا نسبت به حقوق و وظایف خود آشنا شده ودر کارها و زندگی خود موفق تر باشیم
.


تجربه سالهاکار در امور اجتماعی در ارتباط با مهاجرین و از جمله ایرانیان ساکن آلمان، به ما نشان میدهد که صرفنظر از نقش نهادهای مسئول، تا آنجا که به بررسی نقش خود مهاجران تازه وارد بر می گردد، می توان  یک دلیل عمده آنان در دوری، فاصله گرفتن و یا بیگانگی آنان با انتگراسیون را در عدم درک ضرورت این مسئله جستجو کرد.

 

 

 انتگراسیون چرا؟

 لازمه زندگی در کشور جدید، شرکت فعال و مسئولانه فرد تازه وارد در مسائل سیاسی و اجتماعی آن می باشد. تنها بدین ترتیب است که می توانیم بر تنظیم سیاستهای مناسبی که زندگی برابر و رفاه و عدالت اجتماعی را برای همه تضمین می کند، تأثیر بگذاریم. در یک کلام و در پاسخ با این سوال: انتگراسون برای چه؟ باید گفت: برای  آنکه نمی خواهیم نسیبت به سرنوشت خود و کل جامعه بی تفاوت باشیم، بخاطر آنکه نمی خواهیم تماشاچی باشیم و برای آنکه بتوانیم از حقوق انسانی خود برای یک زندگی برابر ، دفاع کنیم. این چنین است که یک زندگی و همزیستی انسانی بر  پایه تفاهم و احترام متقابل شکل گرفته و زمینه های لازم برای یک زندگی در آرامش، امنیت و صلح برای امروز ما و آینده فرزندانمان، تضمین خواهد شد.

 

 

 

1- Duden, Das Fremdewörterbuch3. Auflage1974, ISBN 3- 411 -00915-2    

 2- Fachlexikon der sozialen Arbeit, 4. Auflage 1997, ISBN 3- 17-005782-6  

 

 

 

 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2021