- چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 

نامه سرگشاده به مریم رجوی


pan20

pan19
حق حیات انسان بالاتر از هر تقدس و مقدسی است! چاپ ارسال به دوست
18 ارديبهشت 1402

به یاد و در دفاع از آزاد اندیشان یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع 
حنیف حیدرنژاد- یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع دو جوان ایرانی آزاده بودند که حکومت اسلامی آنها را روز، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به جرم "توهین به مقدسات" اعدام کرد
اما، حق حیات انسان بالاتر از هر مقدسی است!
در واقع "جرم" یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع مبارزه با خرافات و خرافه پراکنی و تلاش برای آگاهی رسانی و تقویت خِرد ورزی و پرسشگری بود.

قرآن، کتابی ناقضِ ارزش های انسانی - عبور از قرآن و اسلام، ضرورتِ رهائی ایران
جمهوری اسلامی با جنایات خود نشان می دهد که نه تنها پایان نظام سیاسی جمهوری اسلامی، بلکه عبور از قرآن و اسلام و ارزش های ضدبشری آن است که می تواند به ما کمک کند تا ایرانی آزاد و انسانی بنا کنیم. بنابر این در کنار مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی، آگاهی به مکانیزم های پنهان و آشکار اسلام و قرآن و آشنائی با کارکرد آن در زندگی رومزه و در ضمیر ناخودآگاه ما، به ما کمک می کند تا آگاهانه از این ارزش ها و آموزه ها دور شده و ارزش های اومانیستی و مدرن را جایگزین آن کنیم.

با یک مقایسه ساده بین قرآن با قوانین دنیای مدرن می توان دید که قرآن ارزش های ضدبشری و خشن و متکی به اجبار و خشونت را تبلیغ کرده و با کرامت انسان و اصولی چون دمکراسی و آزادی اندیشه، آزادی عقیده یا آزادی بیان مخالف است. انسان ها را دسته بندی و با اِعمال تبعیض، پیروانِ خود را بر دیگران برتر می داند. با دگراندیشی و پُرسشگری و حسابرسی از حاکمین مخالف و هرگونه مخالفت یا خروج از اسلام را با شکنجه و مرگ پاسخ می دهد. 

اسلام بر اساس قرآن و سنت و حدیث، مجموعه ای از خرافات را در مغز انسان ها وارد کرده و به کمک ترس از شکنجه و مرگ در این جهان و ترس از جهنم در "آخرت"، به تدریج انسان ها را از اندیشیدن نقاد و از پُرسشگری تهی و آنها را به پیروان مطیع تبدیل می کند. در ایران نیز اسلام با شمشیر و اجبار و کشتار و خشونت خود را حاکم کرده است. همین امروز، حکومت اسلامی در ایران، تنها با کمک دستگیری و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام است که حکومت می کند. 

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی دین و عقیده در ماده ۱۸ می گوید: "هـر کـس حـق دارد از آزادی فکـر، وجـدان و مذهـب بهـره مند شـود، این حق متضمـن آزادی تغییر مذهب یـا عقیده همچنیـن آزادی اظهار عقیده و ایمان اسـت."

داشتن یا نداشتن مذهب امری شخصی و خصوصی است. در ایران آزاد آینده نباید هیچ دین یا مذهب رسمی وجود داشته باشد. مذهب باید از حوزه سیاست و آموزش و پرورش و تربیت بیرون بوده و نهادهای مذهبی نباید از کمک های دولتی برخوردار باشند.

به امید ایران آزاد و رها از خرافات، ایرانی مدرن بر پایه ارزش های انسانی و با گرامیداشت یاد همه آنان که برای کنار زدن حکومت اسلامی در ایران مبارزه می کنند.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب:
 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2024