- چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 

نامه سرگشاده به مریم رجوی


pan20

pan19
درخواست از وزیر خارجه آلمان چاپ ارسال به دوست
25 مهر 1401

خطاب به وزیر خارجه آلمان
متن زیر برای وزیر خارجه آلمان تنظیم شده است. هر کسی، چه ایرانی یا غیر ایرانی، چه ساکن آلمان یا خارج از آلمان می تواند متن آلمانی را با نام خود و از آدرس ایمیل شخصی خودش به آدرس ایمیل وزارت خارجه آلمان ارسال کند:
اگر با این متن موافقید برای دوستان ایرانی یا غیر ایرانی خود نیز ارسال کنید.
متن آلمانی در ادامه آورده شده است.
حنیف حیدرنژاد
........................................................................................................................................
ایران: درخواست برای اقدامات مشخص
حضور محترم خانم وزیر خارجه
مایلم توجه شما را نسبت به وضعیت اخیر نقض حقوق بشر در ایران جلب کنم.
همانطور که حتما مطلع هستید در شنبه شب 15 سپتامبر زندان اوین در تهران دچار آنش سوزی شد. تا کنون 4 نفر کشته و 61 نفر مجروح شده اند. جزئیات موضوع هنوز مشخص نیست. بخش بزرگی از زندانیان، زندانیان سیاسی می باشند از جمله تعداد زیادی از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر. این ظن وجود دارد که این آتش سوزی عمدا از سوی ارگان های امنیتی ایجاد شده باشد. بر اساس بسیاری ویدئوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی در مورد وضعیت این زندان، صدای تیراندازی و انفجار به گوش می رسد. زنجیزه اقدامات نقض حقوق بشر در ایران هر زمان مرحله تازه ای از قساوت را به نمایش می گذارد.
از زمان مرگ مهسا(ژینا) امینی 22 ساله در 16 سپتامبر 2022 توسط گشت ارشاد، خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک ایران شاهد اعتراضات مردم بر علیه رژیم ایران است. مردم این خواست را مطرح می کنند که: "زن، زندگی، آزادی" و "جمهوری اسلامی نمیخواهیم"!
به دلیل سرکوب وحشیانه و خونین معترضین، تا این زمان حداقل 201 نفر از جمله 23 کودک کشته شده اند.
زنان در خیابان های شهرهای ایران بطور شجاعانه برای آزادی و برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می کنند. آنها از سوی مردان حمایت می شوند. اینک دیگر همه اقشار اجتماعی به این اعتراضات پیوسته اند.
مردم در خیابان های شهرهای ایران خواستار یک حکومت سکولار هستند که حقوق بشر و برابری بدون قید و شرط جنسیتی زنان و مردان را تامین و کرامت انسانی را بدون خدشه تضمین و تامین رفاه شهروندان را هدف خود دانسته و آن را در مرکز فعالیت های خودش قرار دهد.
تظاهر کنندگان در ایران از یک طرف خواهان پایان اسلام سیاسی و از طرف دیگر خواهان یک حکومت دمکراتیک هستند که در منطقه و جهان برای تامین صلح تلاش کند و دیگر به ترور، جنگ و درگیری دامن نزده یا آن را تامین مالی نکند.
با آنچه آمد باید گفت فقط پشتیبانی لفظی و صدور بیانیه سیاستمداران در حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی کافی نیست. از همین رو از شما و از دولت آلمان می خواهم که اقدامات عملی را به اجرا بگذارید، از جمله:
- حکومت فعلی ایران مردم ایران را نمایندگی نمی کند، لازم است به هر نوع رابطه دیپلماتیک با این رژیم پایان داده شود.
- لازم است سفارتخانه و همه نمایندگی های دیپلماتیک "جمهوری اسلامی ایران" در آلمان و در اتحادیه اروپا بسته شده و کارمندان آنها به ایران برگردانده شوند.
- لازم است همه مراکز مذهبی- فرهنگی وابسته به رژیم ایران، از جمله مسجد آبی (امام علی) در هامبورگ تعطیل شوند.
- لازم است همه اموال و دارائی های اشخاص حقیقی و حقوقی رژیم ایران و یا وابستگان به آن در آلمان و در اتحادیه اروپا ضبط شوند.
- لازم است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی قرار داده شود.
- لازم است اخراج رژیم ایران از کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد به جریان انداخته شود.
- نظر به قطع و فیلترینگ اینترنت از سوی رژیم ایران، لازم است مردم ایران در دسترسی به تکنولوژی مناسب حمایت شوند.
- نظر به نقض خونین و وحشیانه حقوق بشر در ایران بویژه سرکوب تظاهرکندگان توسط انواع نیروهای امنیتی، لازم است تا با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل و بر پایه اساسنامه رُم (ماده 7 و 13 قرارداد رُم)، پرونده رژیم ایران به دلیل جنایت بر علیه بشریت به شورای امنیت سازمان ملل برده شده تا از آن طریق به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود.
خانم وزیر خارجه،
از شما درخواست می کنم فورا امکانات خود در حمایت از خواست های دمکراتیک برای ایران آزاد و نیز برای دنیائی انسانی تر برای مردم جهان و برای یک زندگی توام با صلح در کنار یکدیگر را بکار بگیرید.
با احترام
....................................................................................................

 

IRAN: Forderungen konkrete Maßnahmen

 

Sehr geehrte Frau Außenministerin Annalena Baerboc,

hiermit möchte ich Sie auf die aktuellen Ereignisse und Menschenrechtsverletzungen im Iran aufmerksam machen.

Wie Sie sicherlich wissen, ist am Samstagabend, den 15.10.2022, ein Feuer in Teheraner Gefängnis Evin ausgebrochen. Dabei sollen mindesten 4 Menschen getötet und weiter 61 Menschen verletzt worden sein. Genaue Einzelheiten und das genaue Ausmaß sind immer noch unklar. Die meisten Gefangene sind Politische Gefangene bzw. die Personen, die während der aktuellen Proteste festgenommen und im Evin-Gefängnis festgehalten wurden. Es wird vermutet, dass das Feuer seitens der Sicherheitsorgane absichtlich gelegt wurde. Anhand zahlreicher Videos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, sind viele Schüsse und Explosionen zu sehen und zu hören. Die Menschenrechtsverletzungen im Iran erreichen nun eine extreme und unglaubliche stufe der Brutalität.

Seit der Ermordung der 22-jährigen Mahsa (Jina) Amini am 16. September 2022 durch die iranische Sittenpolizei protestieren zahlreiche Menschen gegen das iranische Regime landesweit auf den Straßen der Groß- und kleinen Städten.

Die Protestierende rufen Parolen wie Frau, Leben, Freiheit“ und „Wir wollen kein Islamische Regierung mehr“ aus.

Die Proteste wurden brutal und blutig niedergeschlagen, wobei bis zum heutigen Tag mindestens 201 Menschen, darunter 23 Kinder ermordet worden sind.

Die Frauen auf den Straßen im Iran kämpfen mutig für ihre Freiheit und ihr Selbstbestimmungsrecht und werden von den Männern unterstützt. Mittlerweile beteiligen sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten an den Protesten.

Menschen auf Irans Straßen wünschen sich nichts anderes als eine säkulare Regierung, die auf Basis der Menschenrechte steht und ihr Ziel die bedingungslose Gleichberechtigung der Frauen und Männer und die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist und sich um das Wohlergehen aller Bürger*innen kümmert.

Die Protestierende im Iran wollen einerseits das Ende des Islamismus und anderseits eine demokratische Regierung im Iran, die sich um den Frieden in der Region und auch auf der Welt bemüht und nicht mehr Terror, Krieg und Konflikte auslöst und finanziert.

Nun reichen in dieser Situation die Lippenbekenntnisse und Absichtserklärungen der Politiker*innen zur Unterstützung des iranischen Volkes in seinem Kampf für die Freiheit nicht mehr aus, daher fordere ich Sie und die deutsche Regierung auf, folgende konkrete Maßnahmen zu ergreifen:

-  Das derzeit im Iran herrschende Regime vertritt nicht das iranische Volk und  jegliche diplomatische Kontakt zu dem Regime soll beendet werden.

- Die konsularische Vertretung der „Islamischen Republik Iran“ in Deutschland und in allen EU-Mitgliedsländern sollen geschlossen und die entsprechenden Diplomaten aus allen EU-Mitgliedländern verwiesen werden.

- Alle religiösen und kulturellen Zentren des Iranischen Regimes wie die Blaue Moschee im Hamburg sollen geschlossen werden.

- Alle Vermögenswerte der natürlichen und juristischen und dem iranischen Regime angehörenden oder ihm nahstehenden Personen sollen eingefroren werden.

- Die Revolutionsgarde („Sepah-e Pasadaran-e Enghelab-e Eslami“) soll als terroristische Organisation eingestuft werden.

- Der „IRAN“ soll als Mitglied des UN-Frauenrechtskommission  ausgeschlossen werden.

- Hinsichtlich des abgeschalteten oder gefilterten Internets seitens des Regimes soll das iranische Volk durch Kommunikationstechnologie unterstützt werden.

- Die alltäglichen Menschenrechtsverletzungen insbesondere der blutige und brutale Niederschlag der Proteste und die Gewalttaten gegen die Protestierende im Iran seitens verschiedener Sicherheitskräfte sollen auf Basis des Römischen Vertrages wegen des systematischen Verbrechens gegen die Menschlichkeit angezeigt und vor dem UN-Sicherheitsrat gebraucht werden, um DIES nach Völkerstrafrecht vor dem Internationalen Strafgerichtshof prüfen zu lassen. (Artikel 7 & 13 IStGH-Statut)

Sehr geehrte Frau Außenministerin,

ich fordere Sie dringlich auf, sich sowohl für einen demokratischen und freien Iran als auch für ein humanes und friedliches Zusammenleben aller Völker auf der Welt einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

 

 

آخرین مطالب:
 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2024