- شنبه 12 اسفند 1402

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 
هیچ پناه جوئی از آلمان تا 12 ژانویه 2015 به یونان اخراج نمی شود چاپ ارسال به دوست
14 بهمن 1392

 حنیف حیدرنژاد
        
وزارت کشور آلمان در بخشنامه ای که در تاریخ 16 دسامبر 2013 خطاب به اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی صادر کرده است تاکید کرده که هیچ پناه جوئی که از یونان خود را به آلمان رسانده است نباید در چهارچوب قرارداد دوبلین3 به یونان بازگرداده شود. اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان خود موظف است درخواست پناهندگی این پناه جویان را مورد بررسی قرار دهد. این بخشنامه تا 12 ژانویه 2015 اعتبار خواهد داشت.

برای اولین بار در ژانویه سال 2010 وزیر کشور آلمان به دلیل خرابی وضعیت پناه جویان در یونان و بی عملی دولت یونان در رسیدگی به وضعیت آنان اعلام کرد که اخراج پناه جویانی که خود را از طریق یونان به آلمان رسانده اند به مدت یک سال، یعنی تا 19 ژانویه 2011 به یونان متوقف می شود. از آن زمان هر سال تمدید این تصمیم از سوی وزرات کشور آلمان برای یک سال دیگر آلمان مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لازم به یادآوری است که بر اساس قرارداد دوبلین3 اگر پناه جوئی در یک کشور اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دهد، در صورتی که مشخص شود که او قبلا در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده بوده و یا محرز شود که از کشور دیگری از اتحادیه اروپا ویزا گرفته و یا از آنجا عبور کرده است، پرونده پناهندگی او موررد رسیدگی قرار نگرفته و پرونده وی به کشور صادر کننده ویزا یا کشوری که قبلا پناه جو در آنجا بوده یا از آنجا عبور کرده و یا در آنجا درخواست پناهندگی داده بوده است برگرداننده خواهد شد.

توصیه: در تجربه کار عملی دیده می شود که بسیاری از پناه جویان که از یونان به آلمان آمده اند از ترس اخراج به یونان از بیان این موضوع که قبلا در یونان بوده یا ویزای این کشور را داشته اند خودداری می کنند. آن دسته از پناه جویان که ویزای کشور یونان را داشته، چه به این کشور وارد شده یا نشده باشند. یا آن دسته از پناه جویان که بدون ویزا خود را به یونان رسانده و یونان اولین کشور اتحادیه اروپا بوده که به آن رسیده اند، چه درخواست پناهندگی داده باشند یا نداده باشند و چه اثرانگشت از آنها گرفته شده باشد یا گرفته نشده باشد،
همه این دسته پناه جویان که خود را به آلمان رسانده اند می توانند با چاپ بخشنامه وزرات کشور آلمان که در این صفحه به صورت فورمات PDF آورده شده، وکیل خود را در جریان قرار دهند. بدین ترتیب دلیلی برای ترس از اخراج به یونان وجود ندارد.

حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی و مشاور در امور پناهندگی و مهاجرین


Weiterhin keine Abschiebungen nach Griechenland

Das Bundesministerium des Innern hat mit Schreiben vom 16.12.2013 erklärt, dass bis zum 12.01.2015 weiterhin keine Dublin-Überstellungen von Deutschland nach Griechenland durchgeführt werden sollen. In Fällen, in denen Griechenland gemäß der Dublin-Verordnung für die Prüfung des Asylantrags zuständig wäre, werde das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen und das Asylverfahren durchführen

 


 


 
 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2024