- سه شنبه 8 خرداد 1403

 
 
 
 
 
حقوق بشر
پناهندگی / اقامت
مهاجرت/انتگراسیون
جامعه/روحی-اجتماعی
مصاحبه / گفتگو
دیدگاه ها
ترجمه
پایان نامه
در دیگر رسانه ها
فیلم و صدا
درباره من
درباره سایت
Asyl / Aufenthalt
Menschenrechte
Über
 
 
روز جهانی حقوق بشر؛ آیا اتحادیه اروپا لیاقت دریافت جایزه حقوق بشر را دارد؟ چاپ ارسال به دوست
20 آذر 1391
Flüchtlinge erreichen im August 2007 die italienische Insel Lampedusa: © Sara Prestianni / noborder network
آگوست 2007: پناهجویان خود را به سواحل جزیره لامپه دوزا در ایتالیا می رسانند

ترجمه: حنیف حیدرنژاد


بیلان مختلط سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در اروپا

سازمان عفو بین الملل- شاخه آلمان، 7 دسامبر 2012: سازمان عفو بین الملل بیلانی مختلط از وضعیت حقوق بشر در اتحادیه اروپا و کشور های عضو آن ارائه می دهد. وفلگانگ گرنز-
Wolfgang Grenz دبیرکل سازمان عفو بین الملل در آلمان می گوید:" اتحادیه اروپا خود بخشا در نقض حقوق بشر سهیم است، از جمله  به دلیل سیاست پناهندگی اش. همچنین اتحادیه اروپا به اندازه کافی در رفع تبعیض از اقلیت روما در کشورهای عضو اقدام نمی کند."

روز 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، اتحادیه اروپا جایزه حقوق بشر سال 2012 را دریافت خواهد کرد. از جمله به دلیل "مبارزه موفقش در زمینه حقوق بشر".  والگانگ گرنز اما تاکید دارد:" اتحادیه اروپا باید جایزه حقوق بشر را به مثابه وظیفه ای برای آینده خود تلقی کند. زیرا تا حالا آنطور که باید وظیفه خود را در زمینه حقوق بشر بجا نیاورده است." وی تاکید می کند: "بطور خاص اتحادیه اروپا در زمینه پناهندگی لیاقت دریافت این جایزه را ندارد." 

اتحادیه اروپا اهداف بالابلندی در زمینه حقوق بشر برای خود مشخص کرده است، چیزی که به سادگی کنار زده شده است. ولفگانگ گرنز از جمله بر این موضوع اشاره دارد که: "منشور مبارزه با تبیعض نژادی اتحادیه اروپا پایه مناسبی برای تحقق حقوق برابر اقلیت ها به شمار می آید. با این وجود در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا با عزم کافی برعلیه تبعیضی که در مورد آنها روا می شود مبارزه نمی شود. برای مثال اقلیت روما در جمهوری چک، مجارستان، رومانی و حتی در ایتالیا و فرانسه  در زمینه های آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و  ورود به بازار کار مورد تبعیض قرار دارند."

عفو بین الملل همچنین در زمینه امور خارجی، اتحادیه اروپا را مورد اتهام قرار می دهد. گرنز می گوید: "اتحادیه اروپا در زمینه روابط خارجی سیاست بسیار تعیین کننده ای را در پیش گرفته است که عواقب آنرا باید به عهده گرفته تا بتواند آنرا به اجرا بگذارد. بر اساس این سیاست هر گاه که منافع امنیتی یا اقتصادی ایجاب کند، کشورهای عضو اهداف حقوق بشری  را به سرعت به کنار می گذارند."

عفو بین الملل حمایت اتحادیه اروپا از قرارداد بین المللی کنترل تسلیحات را مثبت ارزیابی می کند.  با این وجود ولفگانگ گرنز دبیر کل عفو بین الملل در آلمان در این زمینه می گوید: "چنین قراردادی باید در اساس مانع آن گردد که تسلیحات به کشورهائی صادر شود که ناقض حقوق بشر می باشند. اما کشورهای عضو اتحادیه در گذشته به این چنین کشورهائی تسلیحات صادر کرده اند، در حالی که باید اصل را بر می گذاشتند که چنین تسلیحاتی از جمله در زمینه سرکوب اعتراضات مردمی به کار گرفته خواهد شد."
Amnesty International zieht gemischte Bilanz

Tag der Menschenrechte: Hat die EU den Friedensnobelpreis verdient?


7. Dezember 2012 - Amnesty International zieht eine gemischte Bilanz der Menschenrechtspolitik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten. "Die EU trägt zum Teil selbst zu Menschenrechtsverletzungen bei, etwa durch die EU-Flüchtlingspolitik", sagt Wolfgang Grenz, Generalsekretär vom Amnesty in Deutschland. "Außerdem bekämpft die EU Menschenrechtsverletzungen oft nicht entschieden genug, etwa die Diskriminierung von Roma in EU-Staaten."

Am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, erhält die EU den Friedensnobelpreis, unter anderem für ihren "erfolgreichen Kampf für Menschenrechte". "Die EU muss den Friedensnobelpreis als Verpflichtung für die Zukunft verstehen. Denn bisher wird sie auf dem Gebiet der Menschenrechte ihren eigenen Ansprüchen oft nicht gerecht", so Grenz. "Insbesondere ihre Asyl- und Flüchtlingspolitik ist eines Nobelpreisträgers nicht würdig."
Die EU habe sich wichtige menschenrechtliche Ziele gesteckt, die sie aber zu leicht aus den Augen verliere. "Die Antirassismus-Richtlinie der EU ist eine gute Grundlage für den Kampf um Gleichberechtigung von Minderheiten. Trotzdem wird die Diskriminierung der Roma in vielen Mitgliedsstaaten nicht entschlossen genug bekämpft", stellt Grenz fest. "Roma werden zum Beispiel in Tschechien, Ungarn und Rumänien, aber auch in Italien und Frankreich beim Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Wohnraum und zum Arbeitsmarkt diskriminiert."

Auch in der Außenpolitik wirft Amnesty der EU mangelnde Konsequenz vor. "Für die Außenpolitik hat die EU eine beeindruckende Menschenrechtsstrategie beschlossen. Die muss sie jetzt konsequent umsetzen", so Grenz. "Bisher geben die EU-Staaten ihre menschenrechtlichen Ziele allzu schnell auf, wenn Wirtschafts- oder Sicherheitsinteressen im Spiel sind."

Positiv hebt Amnesty die Unterstützung der EU für ein internationales Abkommen zur Waffenkontrolle hervor. Ein solches Abkommen soll verhindern, dass Waffen an Staaten geliefert werden, die damit Menschenrechtsverletzungen begehen. "Leider haben auch EU-Staaten in der Vergangenheit Waffen geliefert, obwohl sie davon ausgehen mussten, dass diese etwa für das Niederschlagen von Protesten eingesetzt werden", so Grenz.
 
 
 

hanifhidarnejad@yahoo.de | استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است | Copyright©www.hanifhidarnejad.com 2005-2024